D66-leider Sigrid Kaag wil de eerste vrouw in het Torentje worden. Maar vooral wil ze leiderschap tonen: duidelijke keuzen maken en afrekenen met de managerspolitiek van Mark Rutte.

Wat doet u als u op 18 maart wakker wordt en D66 76 zetels heeft?

‘Eerst mezelf knijpen: is dit een slaapdroom of zo? Het tweede wat ik ’s ochtends altijd doe, is een kopje thee maken met melk erin. Dan Rutte een bloemetje sturen, en een biografie van een oude componist. Daarna: zo snel mogelijk gratis kinderopvang invoeren. Dat is ontzettend belangrijk voor de vroege taalontwikkeling van kinderen. Ook biedt het een oplossing voor ouders die willen werken, maar dat nu niet kunnen. Daarnaast is het een concreet antwoord op de toeslagenaffaire.

‘Je ziet dat kinderen in kansarme wijken al vroeg een taalachterstand oplopen. Dat automatisme willen we doorbreken om een gelijkwaardiger samenleving te creëren. Gratis kinderopvang betekent ook indirecte steun voor de economie. Als meer ouders kunnen werken, ook vrouwen, draait de economie beter.’

Welke coalitie heeft uw voorkeur?

‘Zo denk ik niet. Voor mij is een progressief kabinet, vanuit de inhoud gedacht, het meest wenselijk. Als je leest wat in de vorige verkiezingsprogramma’s van VVD en CDA staat over klimaat, zou je nooit verwachten dat dit kabinet zo’n groen klimaatakkoord zou sluiten. CDA en VVD wilden respectievelijk 100- en 200 miljoen euro in onderwijs investeren; dankzij onze inbreng is dat 2 miljard geworden. Ik wil bekijken op welke inhoudelijke keuzen we andere partijen kunnen vinden. We willen regeren!’

GroenLinks wil een stembusakkoord met PvdA en D66, dus vooraf afspreken dat deze drie partijen elkaar vasthouden in de formatie.

‘Dat is sympathiek, maar niet handig. Ik denk dat onze partijen elkaar op een aantal progressieve thema’s vanzelf vinden. Maar ik wil graag progressief Nederland leiden door de liberale VVD’ers naar D66 te halen. Ook de progressieve CDA’ers wil ik duidelijk maken dat de plek voor ambities en idealen bij ons is. Als we voortijdig stembusakkoorden sluiten, kunnen we bepaalde kiezers niet meer voor ons interesseren.’

Kiezers die klimaat en progressieve thema’s belangrijk vinden, zullen nu denken: ik zit veiliger bij Klaver of Ploumen.

‘Een kiezer wil ook weten of je eventueel gaat regeren. Een stem op GL of de PvdA is de vorige keer verloren gegaan. Wij hebben in 2017 een grote verantwoordelijkheid op ons genomen, ook voor het klimaat. Zijn we tevreden over alles wat we sindsdien hebben bereikt? Nee. Als de andere coalitiepartijen eerlijk zijn, zullen ze hetzelfde zeggen, want we sloten compromissen met elkaar.