PARAMARIBO – De regering werkt momenteel aan wetgeving om het verlenen van de Surinaamse nationaliteit aan buitenlanders te vergemakkelijken. De focus is vooral gericht op mensen in de Surinaamse diaspora die een andere nationaliteit hebben. 

Maandag zei president Chandrikapersad Santokhi tijdens een persconferentie dat de regering met beleid zal komen om het visumvrij binnenkomen van Suriname voor vreemdelingen mogelijk te maken. Desgevraagd zegt minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Bibis) tegen de Ware Tijd dat de intentie van het visumvrijbeleid is om het land aantrekkelijker te maken voor buitenlanders onder wie toeristen en investeerders. “We willen de barrières zo min mogelijk maken, rekening houdend met de checks and balances die ingebouwd zullen worden, zodat de nationale veiligheid niet in gevaar komt”, zegt de bewindsman.

Er zal een systeem worden geïntroduceerd, waarbij al bij het maken van een boeking voor Suriname “ongewenste gasten” eruit kunnen worden gefilterd. “We willen geen criminele figuren.” Op vragen van de Ware Tijd stelt de minister dat hoewel introductie van Economic Citizenship Programs zoals in sommige Caribische landen al in uitvoering is, geen prioriteit is, zulke programma’s niet bij voorbaat worden uitgesloten. In het kader van die programma’s kunnen vreemdelingen die bereid zijn een bepaald bedrag te investeren, om zo bij te dragen aan de economische bedrijvigheid, in aanmerking komen voor de nationaliteit van een land.

De bewindsman wijst erop dat die programma’s zeker voordelen hebben en succesvol kunnen zijn, maar in de praktijk is gebleken dat criminelen en bepaalde mensen met veel kapitaal deze kunnen misbruiken. In sommige Caricom-landen die deze programma’s hebben, is het weleens misgegaan. Ramdin geeft aan dat eerst goed zal worden bestudeerd hoe het andere landen is vergaan. Als voorbeeld voert hij aan dat Canada de visumplicht voor alle burgers van een bepaald Caricom-land weer heeft geïntroduceerd, nadat in het Caribisch land een programma van economische burgerschap was gelanceerd. Canada trof deze verregaande maatregel nadat bepaalde vreemdelingen begonnen te opteren voor de nationaliteit van het Caricom-land om vervolgens visumvrij naar Canada te kunnen afreizen. “Dat willen we niet hebben. Het moet een transparant en open systeem zijn dat wel zal leiden tot investeringen”, zegt de minister.

De regering is ook voornemens de Surinaamse nationaliteit via nieuwe wetgeving makkelijker te verlenen. Het is een voorziening die de regering wil treffen, vertelt Ramdin, om bepaalde posities waarvoor geen geschikte mensen met de Surinaamse nationaliteit kunnen worden gevonden, in te vullen. Vreemdelingen die hun eigen nationaliteit kunnen verliezen bij het aannemen van de Surinaamse zullen dat risico niet meer lopen, omdat ze van rechtswege de Surinaamse zullen krijgen, waardoor ze hun originele nationaliteit blijven behouden.

Deze mogelijkheid zal geboden worden aan buitenlandse deskundigen die in Suriname voor een bepaalde periode komen werken in posities waarvoor de Surinaamse nationaliteit is vereist. “Van rechtswege zullen ze dus de Surinaamse nationaliteit krijgen, zodat ze kunnen opereren in commissies of parastatale bedrijven.” Bij beëindiging van de werkzaamheden en vertrek uit het land komt de Surinaamse nationaliteit te vervallen.

Met de nieuwe wetgeving zal het ook makkelijker worden voor sporters in de Surinaamse diaspora met een andere nationaliteit om voor Surinaamse nationale selecties uit te komen bij internationale wedstrijden “Sporters hoeven zo hun andere nationaliteit niet te verliezen, maar kunnen dan toch ook voor Suriname spelen”, zegt Ramdin. De nieuwe wetgeving is al in voorbereiding.