Adverteerders kiezen in toenemende mate voor online videokanalen om hun reclames te tonen. De totale markt voor tv-reclames groeide in het derde kwartaal met 0,7 procent tot 171 miljoen euro. Die groei is volledig te danken aan reclamespotjes op online videokanalen. Dat blijkt uit cijfers die Screenforce donderdag publiceerde.

De markt voor tv-reclame is onderverdeeld in twee soorten reclame, de ouderwetse spotjes en de reclame in en rond programma’s, zoals ‘mede mogelijk gemaakt door’. Beide worden zowel op de televisie aangeboden als op online videoplatformen (OLV). De markt voor reclame op televisie is nog steeds vele malen groter, maar online is bezig met een inhaalslag.

De reclame-inkomsten van spotjes op televisie lopen nog steeds achter ten opzichte van vorig jaar, maar trekken wel weer aan. In het derde kwartaal was het nog 0,7 procent minder dan een jaar eerder, waar dat in de eerste helft van het jaar nog een min van 23 procent was. Adverteerders waren in de eerste fase van de coronacrisis zeer terughoudend.

De inkomsten van reclamespotjes op de online videoplatformen namen in het derde kwartaal met bijna 60 procent toe tot 8,9 miljoen euro.

Reclame in en om programma’s heen laat over de hele linie nog geen herstel zien. Die markt daalde ten opzichte van een jaar geleden met 5,3 procent tot 18 miljoen euro. Daar laten de onlinebestedingen het dan juist weer afweten. De uitgaven aan dit soort sponsoring op tv bleef gelijk.