PARAMARIBO – Suriname heeft vrijdag bij de herdenking van het 75-jarig jubileum van de Verenigde Naties (VN) niet alleen aangeven hoe onmisbaar de volkerenorganisastie is, maar ook kritische opmerkingen gemaakt. President Chandrikapersad Santokhi zei dat de tijd begint te dringen dat er hervormingen komen bij deze volkenrechtelijke organisatie die een betere garantie geven op vrede en welvaart voor burgers uit alle landen. 

Ook assembleevoorzitter Marinus Bee wees erop dat, gezien het thema bij deze herdenking, ‘De toekomst van de VN’, er ernstig moet worden stilgestaan bij het feit dat de hedendaagse wereld in niets lijkt op die van 75 jaar terug, toen de VN werd opgericht. “De wereld wordt geteisterd door ongelijkheid, armoede, honger, gewapende conflicten, terrorisme, onveiligheid, klimaatverandering en pandemie├źn”, zei Bee. Santokhi vindt dat alle lidlanden gedwongen moeten worden zich te houden aan het oorspronkelijk Handvest van de VN.

De herdenking vond plaats in een buitengewone openbare vergadering van het parlement, waarbij de speciale regionale vertegenwoordiger van de VN, Marina Walter, een speciaal woord richtte tot de Surinaamse gemeenschap. De NDP-fractie was niet aanwezig, omdat de leden in quarantaine zijn.

Santokhi sprak van een goed moment om stil te staan bij de onmiskenbare bijdrage die de VN heeft geleverd aan de mensheid. Hij noemde onder meer de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, diverse verdragen voor bijvoorbeeld het beschermen van het milieu en water en resoluties en verklaringen die voor de wereld belangrijk zijn. Volgens het staatshoofd is Suriname succesvol geweest bij verkiezingen om zitting te nemen in organen van de VN en belangrijke monitoringsmechanismen die onder andere te maken hebben met mensenrechten. Het land doet haar uiterste best om zoveel mogelijk de doelen van de VN na te streven.

Santokhi zei dat er een regionaal programma voor duurzame ontwikkeling van de VN ontwikkeld en in uitvoering is. Zowel de president, de assembleevoorzitter als fractieleiders, vroegen aandacht voor de resterende tien jaar waarin de lidlanden van de VN, de gestelde duurzame ontwikkelingsdoelen moeten halen. Santokhi zegt dat de regering zich verplicht heeft om het leefklimaat van het volk te verbeteren. “Dit vereist sterk en dienend politiek leiderschap, gebaseerd op eerlijkheid integriteit en verantwoordelijkheid.”

Hij beloofde dat er alles aan gedaan zal worden om het land en het volk te dienen. De belangen van senioren burgers en de jeugd zullen scherp in het oog worden gehouden. “We staan klaar als regering om onze schouders onder het werk te zetten en met alle landen in de wereld een bijdrage te leveren aan het verstevigen en in stand houden van de wereldvrede.” Santokhi riep op tot een gezamenlijke inzet voor een wereld, vrij van armoede, honger, corruptie, maar ook voor het wegmaken van ongelijkheid en het respecteren van de rechten van elk individu.