Een kenniseconomie is een begrip waarmee wordt aangegeven dat een aanzienlijk deel van de economische groei van een samenleving voortkomt uit kennis. Kennis wordt ingezet als product en er vindt over het algemeen een verschuiving plaats van het aloude produceren van tastbare producten naar het leveren van diensten.

Groei van kennis leidt naar innovatie, wat vervolgens weer leidt naar  het ontwikkelen van meer producten en diensten die economische groei stimuleren.

Aandacht besteden aan het ontwikkelen van een kenniseconomie pakt veelal voordelig uit voor een land.

Nederland is één van de voorbeelden op de wereld waar het stimuleren van de kenniseconomie een positieve weerslag heeft gehad op de gehele economie. Op de wereldkaart neemt Nederland slechts een kleine oppervlakte in beslag. Toch zijn ze er de afgelopen decennia in geslaagd een aanzienlijke positie in te nemen op wereld economische schaal, doordat ze mensen aantrekken die er willen wonen en werken vanwege de overvloed aan mogelijkheden op het gebied van kennis en ontwikkeling.

Suriname is een land met veel natuurlijke bronnen en ruimte. Echter met een erg klein bevolkingsaantal. Toch zouden we er goed aan doen om in Suriname meer aandacht te gaan besteden aan het ontwikkelen van een kenniseconomie. Velen die in Suriname werkzaam zijn hebben gestudeerd aan diverse universiteiten en hogescholen in het buitenland.  Ook aan de universiteit en de hogescholen van Suriname nemen de studentenaantallen steeds meer toe. Mensen beseffen dat het vergroten van kennis leidt tot toenemen van innovatie en kansen. Kennis = macht = vooruitgang!

Wordt het geen tijd dat we afstappen van de inzet van uitsluitend de oude verdienmodellen om Suriname internationaal op de kaart te zetten? Natuurlijk is het exporteren van producten goed en zeker niet uit te sluiten. Echter is het zeker wel mogelijk om onszelf te gaan ontwikkelen, te starten met het verkleinen van onze achterstand op dit gebied en ons te positioneren als kennisbron op het Zuid Amerikaanse continent en in de Caribbean en verder.