De coronacrisis zaait niet alleen dood en verderf. Terwijl het aantal COVID-19-besmettingen in ons land met de dag stijgt, wordt er nieuw leven geblazen in de band tussen Suriname en Nederland. Aan het moederland is medische hulp gevraagd om de COVID-19-verspreiding de kop in te drukken. “We kunnen veel voor elkaar betekenen om deze ziekte ook in Suriname in te dammen”, zegt de Nederlandse intensivist van het Radboudumc Ziekenhuis, Jeroen Schouten.

Schouten hoefde niet lang na te denken over het dringende verzoek van de Surinaamse hartspecialist Pieter Voigt om de uit de hand lopende coronacrisis te bestrijden. “Net nu het in Nederland beter gaat met het coronavirus, kwam deze noodkreet uit Suriname waar het virus in rap tempo oplaait. Suriname had dringend hulp nodig.” Schouten vervolgt: “We zitten nu in de corona-flow en hebben de afgelopen maanden in Nederland veel geleerd over het virus en de werkwijze. Dat willen we graag delen met de Surinaamse gezondheidsmedewerkers. Nu is het niet de tijd om achterover te gaan leunen.”

Schouten stelde vanuit verschillende Nederlandse ziekenhuizen een dertien man sterk medisch team van infectiologen, intensivisten, infectiepreventiedeskundigen, IC-verpleegkundigen, laboranten en microbiologen samen. Financieel was het snel geregeld, legt Schouten uit. De stichting Su4Su zorgde voor huisvesting, het Nederlandse ministerie van Volkshuisvesting betaalde de tickets. Binnen twee weken reisde het Nederlandse medische team af naar Suriname om van begin juli tot eind september te komen helpen in de strijd tegen corona.

Schouten en zijn team laten zich leiden door de Surinaamse artsen. “Zij weten namelijk waar de zorg het hardst nodig is. Daar spelen we op in.” Het Nederlandse team doet verschillende ziekenhuizen aan en leidt onder andere de IC-verpleegkundigen op in ziekenhuizen van Nickerie tot Paramaribo. Het assisteert bij het testen in de laboratoria en ondersteunt de artsen waar nodig. Geen ziekenhuis in Paramaribo en omstreken wordt overgeslagen. Het Wanica Ziekenhuis krijgt de meeste hulp, omdat daar de meeste COVID-19-patiënten verpleegd worden. De samenwerking verloopt soepel, vertelt Schouten. “Never waste a good crisis