Melitia Sentilia, directeur Sociale Zaken.

Melitia Sentilia, directeur Sociale Zaken van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), stelt dat de nood van de behoeftige mens op een zo goed mogelijke manier moet worden gelenigd. Daartoe heeft zij een quick-scan ingezet van de afdelingen die ressorteren onder haar werkgebied en zijn de beleidsactiviteiten van de afgelopen perioden geëvalueerd. Ook de onderdirectoraten ondergaan hetzelfde proces. 

Sentilia zegt dat er raakvlakken zijn met andere ministeries voor wat betreft het lenigen van de nood van de behoeftige burger. Er zijn daarom voorbereidingen getroffen om na te gaan welke invulling te geven hieraan. “Wij moeten meer dan ooit gaan beseffen waarvoor wij werken, wij gaan voor algemeen welzijn, in het bijzonder voor mensen met een beperking, kinderen en jeugdigen, mensen die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, mensen die geen gezondheid kunnen bekostigen,” geeft de Sozavo-directeur aan.


De uitdagingen waarmee het ministerie kampt, zijn door de ontwikkelingen rond de Covid-19-situatie alleen maar vergroot. “We zitten door de Covid-19-situatie met personeel, dat overal wordt ingezet, omdat het werk normaal moet plaatsvinden. De bewegingen van het personeel op het veld en alle andere zaken moeten consequent gevolgd worden. Ook wordt er gekeken naar hoe zij zich verder moeten inzetten voor de doelgroepen. Want we kunnen niet zeggen dat wij vanwege de Covid-situatie het veld niet ingaan”, stelt Sentilia resoluut.