PARAMARIBO – De regering gaat de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) niet van de hand doen. Het bedrijf blijft zeker voor de komende vijf jaar een ‘baby’ van de staat. Dat is maandag door minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) benadrukt tijdens een persconferentie. 

Het staatsbedrijf is met een schuld van ongeveer 102 miljoen US dollar financieel helemaal aan de grond. Echter, volgens de bewindsman heeft de regering na gesprekken met onder meer de directie en raad van commissarissen van SLM alle hoop dat het bedrijf met de juiste aanpak uit het diepe dal kan komen.

Jubithana onthulde dat er tijdens het overleg verschillende scenario’s zijn gepresenteerd door deskundigen. De regering heeft op basis van die adviezen besloten om een doorstart te maken met het bedrijf. De minister gaf toe dat het niet makkelijk zal zijn om de SLM weer boven water te krijgen. “We gaan met ons allen offers moeten brengen om dit bedrijf weer gezond te maken. Het is een weg die we samen gaan moeten bewandelen.”

Zowel Jubithana als president-commissaris Rajen Pahladsingh onderstreepte dat de SLM door mismanagement in de afgelopen jaren zwaar achteruit is gegaan, waarbij de politiek nooit de handrem heeft getrokken. Volgens de twee kan het bedrijf daarom alleen door nieuwe inzichten de gewenste successen boeken. Dat is de voornaamste reden geweest om de Nederlander Paul de Haan naar Suriname te halen. Hij krijgt als directeur een contract van drie jaar om het bedrijf met duidelijke instructies te leiden.

Volgens Pahladsingh is De Haan de beste persoon die op basis van zijn curriculum vitae past bij de profielschets van het bedrijf. De buitenlander moet onder meer binnen een week een herstelplan voor het bedrijf presenteren aan de regering. Daarnaast moet hij ook met nieuwe vliegbestemmingen komen. “De opdracht is concreet dat hij het bedrijf solvabel moet maken” benadrukte de minister. De nieuwe directeur moet in elk geval binnen vijf jaar de schuldpositie van het bedrijf drastisch omlaag brengen, aangeven wat de nieuwe inzichten zijn en welke richting de SLM nu opgaat. Of het personeelsbestand afgeslankt zal worden, is ook niet concreet gezegd.

Kritieken die menen dat de SLM liever verkocht of afgestoten kan worden, zijn volgens Pahladsingh niet helemaal juist. Hij merkt op dat het bedrijf niet alleen op basis van de financiele cijfers beoordeeld moet worden. “De toeristen die naar Suriname komen geven ook een bedrag uit in het land. Per toerist is dat ongeveer 950 US dollar voor een periode van vier weken. Dat is het effect op de economie, dus om SLM te beoordelen op alleen verlies en schuld is niet helemaal juist. Want aan de spin-off heeft de economie wel voordelen”, aldus de president-commissaris.

Pahladsingh verzekerde net als de minister dat de nieuwe directeur geen wurgcontract krijgt. Los van het feit dat De Haan op regelmatige basis zijn afgesproken prestaties zal moeten presenteren, heeft de raad van commissarissen ook het recht om het contract op te zeggen voordat de drie jaar om zijn. Pahladsingh: “Het beleid van deze regering kent geen wurgcontracten. En ook wij als rvc hebben een verantwoordelijkheid. Ik kan u garanderen dat meneer De Haan geen wurgcontract heeft.”