Robby is Koninklijk onderscheiden in Diaspora Zaken voor zijn onbaatzuchtig dienstverlening en vrijwilligerswerk. Ruim 25 jaren al is hij bekend om zijn ecofin media-commentaar zowel in Nederland als Suriname. Hij heeft reeds diverse lezingen verzorgd en mag een “luchtbrug-bouwer worden genoemd tussen Nederland-Suriname. Hij is meermaals tijdens handelsmissies in het kader van handelsbetrekkingen tussen beide landen als inleider opgevoerd.. Robby is beroepsmatig Manager op het Ministerie van Financiën in Nederland, proces Klantmanagement, initieel onderzoek, vergunningafgifte en Expertise  Centrum Grensoverschrijdende vergunningen. Hij zal als inleider spreken vanuit zijn Diaspora kennis in relatie tot Investeringen, handel, innovatie en ondernemerschap. 

Robby Makka (51) is o.a.: 
-post-master afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Nederland , Europese Fiscale Studies verbonden aan Erasmus School of Economics and Law (EFS).

Hij is thans o.a.: