PARAMARIBO – Met de onlangs vastgestelde bandbreedtekoers voor de Amerikaanse dollar, gooit de regering volgens econoom Swami Girdhari haar eigen crisis- en herstelplan overboord. De in het plan opgesomde maatregelen, stelt hij, zijn berekend op basis van een koers van SRD14 voor de US dollar, terwijl de bandbreedtekoers op minimum 14,29 en maximum 16,30 is vastgesteld. “In het plan zijn er maatregelen opgenomen die de regering wil treffen om de inkomsten van de staat te verhogen en uitgaven te verlagen. Er is hierin helemaal geen melding gemaakt van een bandbreedtekoers”, merkt hij ook op. 

De econoom zegt dat de nieuwe minimum en maximum wisselkoersen, die hij een vorm van devaluatie noemt, ook voor de gewone burger gevolgen zullen hebben. Hij verwacht dat de koopkracht verder zal afnemen, doordat de prijzen verder omhoog zullen gaan. “De meeste prijzen waren gebaseerd op een straatkoers van tussen SRD 18 en 19 voor de US dollar, maar we weten hoe dat gaat in onze samenleving: waar controlemechanismen niet optimaal functioneren, probeert men vaak profijt te halen of misbruik te maken.” Wil de regering uit de crisis geraken, zal zij meer moeten verdienen door meer stimulerende maatregelen te treffen voor de agrarische productie en ten behoeve van de export. “Daarmee verdienen we meer valuta met als gevolg koersstabiliteit.”

Girdhari die ook bestuurslid is van de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) vindt dat de verplichte valutawissel voor exporteurs, waaronder ook groente-exporteurs, juist zal zorgen voor afname van export en zal lijden tot verslechtering van de concurrentiepositie. Hij heeft maandag al tegenover de Ware Tijd ook zijn bezorgdheid hierover uitgesproken. Girdhari zegt dat de exporteurs zich nu aan het beraden zijn, welke stappen zij hiertegen kunnen ondernemen. Tot dan zullen zij vaker hun stem laten horen hierover.