De regering heeft besloten het meel bestemd voor de broodproductie te subsidiëren. Zij wil de broodprijzen stabiel houden, aangezien brood essentieel is in de voedselvoorziening van de gemeenschap. Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie is daarom gestart met de registratie van de bakkerijen.

De regering wil er zeker van zijn dat het gesubsidieerde meel daadwerkelijk wordt gebruikt voor de meelproductie. De minister van Economische Zaken, Saskia Walden, heeft gesproken met de grootste stakeholders in de meelhandel en vertegenwoordigers van de broodbakkerijen. Onderwerp was het komen tot kost efficiënte voorwaarden voor de subsidieregeling. De meelleveranciers hebben gezegd dat hun probleem is om aan valuta tegen de bankkoers te komen om onder andere de import van graan en meel te kunnen betalen.

Met de stijgende koers zijn ook de broodprijzen de afgelopen maanden een paar keer aangepast. Voor een chinees puntje wordt nu SRD 1,25 betaald, terwijl een pakje Fernandes luxe puntjes van 8 stuks SRD 11 kost.