President Chan Santokhi verwacht dat deze maand op technisch niveau overeenstemming wordt bereikt met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Deze overeenstemming is noodzakelijk om groen licht te krijgen van de schuldeisers (Oppenheimer-obligaties) voor herschikking van de rente en aflossingen. Het gaat om een schuld van 2 obligaties van totaal US$ 675 miljoen.

Het traject met het IMF neemt meer tijd in beslag omdat de onderhandeling meer tijd in beslag neemt, zei de president op een persconferentie vandaag. Het IMF en de regering hebben andere visies over onder andere de wisselkoers. De regering heeft een eigen pad om de wisselkoers te beheersen en heeft daarvoor ruimte gekregen. Het IMF wil dat de koers losgelaten wordt. Het IMF wilde ook inzage in het Herstelplan en dit doorrekenen, voordat het aangeboden kan worden aan De Nationale Assemblee.

Met het IMF is afgesproken dat de steun ruimer wordt. De US$ 750 miljoen dat over drie jaar uitgesmeerd zal worden gegeven, is niet alleen voor de Centrale Bank van Suriname. De Stand-By Arrangement is omgezet in een Extended Fund Facility. Hierdoor is het mogelijk om ook projecten uit te voeren en begrotingssteun te krijgen, zei Santokhi. Voor de onderhandelingen met het IMF en de bondholders van Oppenheimer is het Franse bureau Lazard ingehuurd, met input van eigen deskundigen.

Het in zee gaan met het IMF, en daarmee ook de Wereldbank en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, zal het vertrouwen in Suriname toenemen, legde de president uit. In elk geval is voor de herschikking van de schulden van de bondholders dit een voorwaarde. Daarnaast wordt goedkoop kapitaal aangetrokken voor investeringen. Met diverse bevriende naties en donors wordt een afzonderlijk traject uitgewerkt. Er worden oplossingen gezocht voor de US$ 4 miljard schuld die de regering heeft overgenomen, internationaal en nationaal.