Aan de Ringweg moet in enkele jaren het woonproject en industriepark Ring Harbour City verrijzen. De eerste fase, waaronder het schoonmaken en verhogen van de grond en het gezond maken van de waterpannen, is in volle gang. Die pannen gaan een haven voor pleziervaartuigen vormen die via een kanaal met de zee verbonden worden. In de eerste fase is ook een ’tweede ringweg’ die loopt van Charlesburg tot Weg naar Zee, aangelegd. Ook heeft de projectontwikkelaar getoond dat via Ring Harbour City, het overtollige water van Paramaribo Noord en omgeving, naar zee geloosd kan worden. Wateroverlast bij (zware) regen moet hierdoor tot het verleden gaan behoren.

De rondleiding na de presentatie, persoonlijk verzorgd door Joël Terzol, de bedenker en ontwerper van het project, is ook uitgebreid geweest. “Het gebied was langer dan 20 jaar in de verkoop,” geeft hij aan. “Maar het was niet gewild. Want het ligt in een zwamp, het is een vuilstortplaats geweest, hier wordt ‘owru lande’ genoemd. De zee rukt op. Men vond dat we ook alleen maar oude ijskasten, kaaimannen en slangen zouden tegenkomen. Ze hebben allemaal gelijk gehad, we hebben alles gevonden wat ze voorspelden en erger. Maar waar men problemen zag, zag ik potentie. Er is potentie.”

Terzol doet zaken op een andere manier. Er wordt flink gebarterd met aannemers. Er wordt op een slimme manier gewerkt om zoveel mogelijk in korte tijd gedaan te krijgen. Voor Terzol schijnt er geen “het kan niet” te bestaan. Eerst is de grond schoongemaakt. Dan 2 meters opgehoogd. In de pannen zit er weer relatief schoon water. In de vorige eeuw zijn ze uitgemijnd voor schelpen. Daarna werd er vuil in gestort. De pannen zijn uitgegraven en schoongemaakt. De kwaliteit van het water wordt beter. Er is ten minste een pan die nu honderd procent in orde is en zoetwater bevat. Bij de andere is nog het proces van schoon worden duidelijk waar te nemen. Enkele van de pannen zijn bedoeld om overtollig water op te slaan.

In de omgeving wordt het water door de Boomskreek afgevoerd via sluizen naar de Surinamerivier. Ring Harbour heeft een eigen waterhuishouden ontwikkeld waarbij overtollig water van het project naar de zee wordt afgevoerd. Het project maakt geen gebruik van sluizen maar kleppen, die automatisch de afvoerkanalen afsluiten wanneer het vloed wordt. Bij eb gaan ze weer open. Terzol toont bij de grens met Charlesburg aan, dat overtollig water van andere projecten, ook via Ring Harbour afgevoerd kan worden naar zee. Een graafmachine breekt een dam af en vloeit het hoge water dat erachter stond, over in het afvoerkanaal van Ring Harbour.