De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Albert Ramdin, heeft samen met een delegatie van het departement van International Business een oriëntatiebezoek gebracht aan B4 Agro & Food Systems. Het bezoek aan dit bedrijf op dinsdag 5 januari 2021 moet geplaatst worden in het kader van het stimuleren van lokale bedrijven om ook export gericht te denken.

B4 Agro & Food Systems is een multidisciplinair specialisten groep die totaaloplossingen kan bieden in de Agro & Food Supply Chain en het bedrijf werkt via het hydroponic systeem. Duurzame en inspirerende vooruitgang in teelt van gewassen bedenken en realiseren, dat is de missie van B4 Agro & Food Systems. Ze betrekken daarbij actief alle belanghebbenden in een open proces om de krachten van de natuur te benutten met alle beschikbare technologie en kennis. In samenwerking met hun zakelijke partners en klanten ontstaan hierdoor bijzondere en diverse projecten en kwaliteitsrijke producten. B4 Agro & Food Systems zorgt hiermee voor een hogere kwaliteit van planten van productie én van leven. De minister en delegatie hebben kennisgenomen van deze duurzame landbouwtechnieken.

Minister Ramdin liet optekenen dat hij dit bezoek belangrijk vindt om op deze manier bekend te worden met alle mogelijkheden voor het stimuleren van de Surinaamse bedrijvigheid. De bewindsman is eveneens overtuigd dat naar mogelijkheden moet worden gekeken om dit systeem verder uit te breiden op grotere schaal, zodat ook agro processing kan plaatsvinden en het genereren van exportmogelijkheden. Het departement International Business heeft 2 componenten.

Met de uitbreiding van het mandaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken met het directoraat International Business zal middels een van de componenten, met name Export Suriname, worden gewerkt aan het promoten van de exportmogelijkheden.

De capaciteit van zowel de publieke als de private sector ter waarborging van voedselveiligheid en voedselzekerheid moet versterkt worden en kan in dit kader het groter doel bereikt worden om de voedselschuur te worden van het Caribisch gebied. Het buitenlands beleid zal ook erop gericht zijn om de agrarische sector van Suriname duurzaam te ontwikkelen en dit moet uiteindelijk leiden tot duurzame ontwikkeling van de agrarische sector, waarbij een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de nationale economie van ons land.