Het delfstofexploratiebedrijf 79North Inc. heeft drie nieuwe goudvoorkomens ontdekt in hun exploratieconcessie te Nassau, bekend als de “Carbonara” goudzone. De drie goudvoorkomens in Carbonara zijn: Brodino, Arrabiatta en Puttanesca.

Uit rotsbemonstering is gebleken dat het hier gaat om een uitgebreide goudmineralisatie met goudwaarden tot 4,52 gram goud per ton van steenslagmonsters.

Jon North, oprichter en CEO van 79North geeft aan dat de silica-alteratiezone in Carbonara één van de grootste afzettingen van hydrothermale kwarts is die hij ooit gezien heeft. “Omdat elke geoloog weet dat goudafzettingen ook kwartsafzettingen zijn, en deze kwartsafzetting heeft goudgehaltes tot 4,52 gram goud per ton”, zegt North. “Daarom is Carbonara toegevoegd aan de topprioriteitenlijst van ons onlangs aangekondigde boorprogramma dat mogelijk moet worden opgeschaald vanwege de potentiële omvang van dit doelwit dat zich over tenminste 1.600 meter uitstrekt.” 

Het goud is geassocieerd met massieve, fijnkorrelige, saccharoïdale kwarts die dwarsdoorsnijdende kwartsvennen bevat met een variërende textuur van middelgrofkorrelige disharmonische kwartsvennen tot chalcedoon en chalcedoon breccia met pyriet, pyriet dooswerken, en plaatselijk speculatief hematiet in breuken. De aanwezige gesteenten van de alteratiezone lijken fijnkorrelige sedimentgesteenten te zijn die zijn vervangen door hydrothermale kwarts. De oorzaak van de magnetische afwijking die samenvalt met de alteratiezone is niet bekend, maar gedacht wordt aan het voorkomen van mafisch vulkanisch of intrusief gesteente, dat ook voorkomt in het goudvoorkomen in Witlage, waar de onderneming zeer hoge goudgehaltes tot 27,98 gram goud per ton heeft ontdekt.

Witlage en Carbonara zijn de eerste twee exploraties van 79North. Het bedrijf zal de eerste boringen doen in Carbonara. “De omvang van Carbonara is zo overtuigend en het is continu”, zegt North.

De mijndirecteur spreekt ook zijn waardering uit aan de Braziliaanse mijnwerkers voor het aanwijzen van plaatsen om de jacht op goud te beginnen. “We volgen gewoon waar de Brazilianen het alluvium vinden en zoeken uit waar het goud vandaan komt”, zegt de directeur. “Zo zijn Rosebel en Merian gevonden.”