PARAMARIBO – Het nieuwe energiebedrijf Four Green Energy Solutions (FGES) staat klaar om nog dit jaar in het district Nickerie te beginnen met de productie en het opwekken van elektriciteit uit rijstkaf. Het bedrijf bestaande uit Nederlandse en Surinaamse ondernemers heeft al gesprekken gevoerd met molenaars en boeren om rijstkaf af te nemen. 

Milieudeskundige Glenn Ramdjan, secretaris van Support Recycling Suriname (Suresur), is aangetrokken als directeur van het nieuwe bedrijf. In gesprek met de Ware Tijd zegt hij dat er verschillende studies zijn gedaan, waaronder een haalbaarheids- en milieustudie, waarvan de resultaten zijn gedeeld met onder meer het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en de Energiebedrijven Suriname (EBS).

Naast de productie van elektriciteit heeft dit project verschillende voordelen voor zowel de centrale overheid als de Nickeriaanse gemeenschap. Het project beoogt een uiteindelijke oplossing te presenteren voor hoe om te gaan met het rijstkaf dat doorgaans als afval wordt verbrand of in de Nickerierivier wordt gedumpt. FGES zal uit zijn productiekosten een fonds opzetten bestemd voor onder meer het stimuleren van rijstboeren en om geld af te dragen aan het districtsfonds.

Met het beschikbare rijstkaf dat per jaar vijftigduizend ton bedraagt, kan 3 megawatt aan elektriciteit per uur worden opgewekt. Het kaf is voor onderzoek naar het buitenland gestuurd om voor dit project getoetst te worden. FGES wil in juni beginnen met de productie. Het bedrijf komt te staan in Nickerie op een industrieterrein van tien hectare. “Het wordt een volledig particulier initiatief, waar het bedrijf alle kosten voor haar rekening neemt. De overheid hoeft slechts het project te faciliteren als een ontwikkelingsproject voor de economie van het land. We wachten al ruim een jaar op de regering”, zegt Ramdjan. FGES zal initieel een investering doen van 25 miljoen US dollar.

NH-minister David Abiamofo zegt tegen de Ware Tijd dat er met verschillende bedrijven en particuliere ondernemers gesprekken worden gevoerd. In het geval van het opwekken van elektriciteit uit rijstkaf moet de speciale commissie van de regering die zich bezighoudt met de beoordeling van investeringsprojecten, zich nog uitspreken.

Voor FGES, die haar productie volgens de Energiewet zal moeten leveren aan de EBS, is belangrijk te weten tegen welke prijs de opgewekte energie zal worden afgenomen. Volgens Abiamofo kan de werkelijke prijs afhankelijk zijn van de maatregelen die in het Crisis- en Herstelplan van de regering zijn opgenomen. De bewindsman zegt dat wanneer de maatregelen zijn uitgestippeld, het voor de regering duidelijk zal zijn als en hoeveel van de elektriciteitsvoorziening moet worden gesubsidieerd. Daaruit zal met andere componenten de afnameprijs voor elektriciteit worden vastgesteld.

Volgens de FGES-directeur zullen niet slechts de molenaars worden betaald voor hun afvalmateriaal, maar zal het project ook spin-off effecten hebben voor het bedrijfsleven, vooral in Nickerie. Uit het verwerkingsproces zal geen afval overblijven. Four Green Energy Solutions heeft grootse plannen om binnen de Energiewet een belangrijke leverancier te worden van elektriciteit.

Het bedrijf wil in een andere fase zich ook gaan bezighouden met windenergie. “Het is de bedoeling dat Nickerie volledig op groene energie zal draaien, want ook de EBS heeft zelf plannen voor het opwekken van windenergie in het district”, zegt Ramdjan. Het bedrijf wil over het algemeen dat met groene energie, zowel de kostprijs als de consumentenprijs sterk, gaat dalen. “Het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstof zal een dure aangelegenheid blijven. Met groene energie kan de subsidie vanuit de overheid aan huishoudens drastisch minder worden”, zegt Ramdjan.