Momenteel wordt met Suriname bepaald hoe een tweede steunpakket vanuit Nederland eruit zal zien. Hierbij is de behoefte van Suriname en Nederlandse voorraden leidend, geven de Nederlandse ministers Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) te kennen op vragen van de Tweede Kamer, het Nederlandse parlement.

Naar aanleiding van een nieuw hulpverzoek van Suriname in augustus heeft Nederland een tweede steunpakket van 3,5 miljoen euro toegezegd. Op verzoek van Suriname heeft Nederland ten behoeve van de bestrijding van COVID-19 in juni een eerste hulppakket geleverd, bestaande uit onder meer beademingsapparaten, persoonlijke beschermingsmiddelen, medicijnen en COVID-testen. Daarnaast biedt het Nederlandse medisch personeel sinds juni op vrijwillige basis assistentie in Suriname.

In eerste instantie zou deze assistentie geboden worden tot september, maar dit is recent verlengd tot januari 2021. De Nederlandse overheid faciliteert dit initiatief middels het bekostigen van het vervoer en het faciliteren van visa aanvragen. Het besluit om naar Suriname af te reizen ligt volledig bij de medewerkers en hun werkgevers.

Met betrekking tot de voorwaarden die worden gesteld bij Nederlandse hulp aan Suriname en welke garanties Nederland heeft dat de hulp op de juiste plek terechtkomt geven de Nederlandse ministers aan dat bij iedere vorm van hulp die Nederland levert risico’s worden meegewogen.

Donor conditionaliteiten worden gesteld alsook eventuele mitigerende maatregelen genomen, indien daartoe aanleiding bestaat. Nederland behoudt immers de mogelijkheid af te zien van bijdragen, wanneer niet aan gestelde conditionaliteiten is voldaan.

Verder wordt aangegeven dat een eerste Surinaams-Nederlands Business Forum gepland staat voor het najaar van 2020, waarbij Nederlandse bedrijven uit verschillende sectoren de mogelijkheid krijgen om te verkennen hoe zakelijke contacten met Suriname kunnen worden opgebouwd en of uitgebreid.