Minister Saskia Walden van het Ministerie van EZ heeft op 9 oktober 2020 een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers en ondernemers in de houtsector. Tijdens het overleg heeft de bewindsvrouw de houtexploitanten uitgenodigd om samen verder te werken aan een duurzame houtexploitatie beleid.

Wenselijk is het verlagen van de export van rondhout als primitieve grondstof, maar vervolgens het verhogen van de export van halffabricaten en eindproducten. De EZ-Minister is ervan overtuigd dat duurzame economische groei van ons land, samengaat met duurzame bosbeheer en houtverwerking in ons land. Daarbij behalen wij een hogere productiecapaciteit en hogere exportwaarden voor Surinaamse producten en zo ook hogere inkomsten voor landgenoten.

De houtexploitanten gaven aan ook die mening te zijn toegedaan, over duurzame economische groei, zoals vervat door Minister Walden. De houtexploitanten hebben ook enkele knelpunten aangekaart, waarmee ze al geruime tijd zitten, zoals: beperkte landelijke productiecapaciteit en kennis ten behoeve van hoogwaardige exportproducten; infrastructuur; overige kostprijsverhogende maatregelen op lokale houtproductie; en de marktontwikkelingen lokaal en internationaal inzake de veranderingen in de vraag naar houtsoorten vanuit Suriname.

Afgesproken is om een werkgroep samen te stellen waarin vertegenwoordigd zijn: Min EZ en de belangrijkste stakeholders rakende bosbeheer, houtexploitatie en Staatsfinanciƫn. De vertegenwoordigers en ondernemers in de houtsector, gaven aan ingenomen te zijn met de te vormen werkgroep en zullen vertegenwoordigers afvaardigen om samen met Min EZ en overige belangrijke stakeholders te komen tot oplossingen voor een duurzaam houtexploitatie beleid in Suriname.