De minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), Rishma Kuldipsingh, heeft met een delegatie van haar ministerie een werkbezoek gebracht aan de districten Coronie en Nickerie. Tijdens het bezoek zijn er gesprekken geweest met de districtscommissarissen Maikel Winter van Coronie en Senrita Gobardhan van Nickerie. Bij deze gelegenheid waren ook aanwezig de jeugdparlementariërs van Nickerie. De bewindsvrouw heeft het personeel van het ministerie ook direct bezocht voor kennismaking. Het gaat hierbij om de ambtenaren van zowel Arbeid als Jeugdzaken in Nickerie. De uitdagingen van de districten zijn aan de minister voorgehouden, terwijl de minister haar beleidsvoornemens gericht op het westen van het land heeft kunnen ontvouwen. Het bezoek heeft op vrijdag 6 november plaatsgevonden.

Het project “Van grassroot tot ondernemer en het om-, her- en bijscholen van werklozen & werkzamen” is ook bestemd voor jeugdigen in het westen van het land. Vanzelfsprekend dat dit project vooral onderwerp van gesprek was. Het doel hiervan is het versterken en/ of bijbrengen van de nodige “hard skills en soft skills” van voornamelijk werkloze jeugdigen ten einde hun kansen voor het vinden van een baan te vergroten, het zij als klein ondernemer of als werknemer. Dit project is bestemd voor personen in de leeftijdscategorie 16-24 jaar die niet schoolgaand zijn, werkloos zijn en willen gaan ondernemen of op zoek zijn naar een baan bij een werkgever, maar ook werkende jeugdigen die op zoek zijn naar een andere uitdaging. Minister Kuldipsingh heeft de dc’s en jeugdparlementariërs opgeroepen om dit project te omarmen en de jongeren in de districten Nickerie en Coronie te motiveren om mee te doen. Tot in Nickerie zullen jongeren worden getraind het komend jaar. Voor de registratie is de doelgroep terecht bij de Arbeidsbemiddeling te Nieuw Nickerie aan de Landingstraat no.1 en de afdeling Jeugdzaken in het district aan de Matapistraat no. 1-7.

Tijdens de kennismaking met het personeel werd geconstateerd dat de arbeidsomstandigheden veel te wensen overlaten. De afzonderlijk panden waarin het personeel is gehuisvest verkeren in een slechte situatie, waardoor de beginselen van decent work voor dit deel van het personeel onder grote druk is komen te staan. De bewindsvrouw geeft toe dat de werksituatie arbeidsonvriendelijk is. Ze is erg ingenomen met de inzet en de ijver van het personeel dat zich gemotiveerd inzet, ondanks de aangetroffen werkomstandigheden. Ze heeft het personeel een hart onder de riem gestoken en heeft beloofd zich te zullen inzetten voor verbetering van de huisvesting op basis van normen en eisen van decent work. Het personeel van de Arbeidsbemiddeling is tijdens het bezoek ook voorzien van een complete computer die gefinancierd is door de International Labour Organization (ILO) ter capaciteitsversterking. Deze computer zal worden ingezet voor de registratie van de jongeren die wensen te participeren aan het project “Van Grassroot tot ondernemer en het om-, her- en bijscholen van werklozen & werkzamen”.