Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (Juspol) en de liaison officer van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA), Judith Brielle, hebben van gedachten gewisseld over lopende projecten. Deze bespreking vond gisteren plaats op het ministerie van Juspol. Brielle heeft een korte uiteenzetting gegeven over de lopende projecten.

In 2021 loopt het plan van de afgelopen vijf jaar af en zal er dan verslag uitgebracht moeten worden. Verder heeft Brielle gesproken over het aandachtsgebied tussen Promotion and Protection of Human Rights dat relevant is voor het Bureau Vrouwen- en Kinderbeleid (BVK).

“Het Bureau voor Vrouwen- en Kinderbeleid is betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld en thans is het project Gender based Violence interventions in respons to COVID-19 in uitvoering”. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Ontwikkelingsfonds van de Verenigde Naties (UNDP), UNFPA, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie en Politie.

Er is nu een nationale ‘train de trainers’ cursus gaande. Vanuit Juspol nemen drie medewerkers van respectievelijk het Bureau Slachtofferzorg, Justitie Nickerie en het Meldpunt Paramaribo-Zuid deel aan de training. Volgens het hoofd van BVK, Geeta Nanden-Harpal, is het de bedoeling dat deze personen andere doelgroepen zullen moeten trainen.

Zowel de minister als de vertegenwoordiger hebben gezien de groei van moord in de relationele sfeer kunnen concluderen, dat er nog veel werk aan de winkel is. Er zal een vervolggesprek komen over hoe bepaalde zaken middels projecten aan te pakken.

UNFPA is een organisatie gericht op het verbeteren van de reproductieve gezondheid en de gezondheid van moeders wereldwijd.