De coronapandemie is een perfect moment om de scheve economische verhoudingen recht te zetten. Dat zegt hoogleraar economie Dirk Bezemer. Vanaf nu dienen werknemers hogere lonen te krijgen en moet er duurzamer geïnvesteerd worden. Wie dat gaat betalen? De allerrijksten.

Zijn boek Een land van kleine buffers kon eigenlijk niet op een beter moment uitkomen. De Groningse hoogleraar Dirk Bezemer beschrijft daarin hoe het de verkeerde kant is opgegaan met de economie na de kredietcrisis en dat we daar nog dagelijks de wrange vruchten van plukken. Steeds meer geld verdwijnt uit de reële economie en wordt opgepot in vermogens. De coronapandemie biedt kansen om dit te doorbreken, betoogt hij.

Wat heeft u ontdekt?

,,De meeste mensen leven van een salaris, of een uitkering. Sinds de kredietcrisis zien we dat salarissen en uitkeringen wel (iets) zijn toegenomen, maar lang niet zo buitensporig als de bedrijfswinsten. De groei van de economie en de winst is veel hoger dan de loongroei. Dat heeft ertoe geleid dat er steeds meer geld naar vermogen gaat.‘’

Zeg maar de rijken…

,,Inderdaad: bij de aandeelhouders. De vruchten van de economische groei komen steeds minder terecht bij de mensen die de groei mogelijk maken, de werknemers.‘’

Hebben die laatsten zitten slapen? Hadden ze meer loon moeten eisen tijdens cao-onderhandelingen?,,Hierbij speelt vooral de flexibilisering van de arbeidsmarkt een belangrijke rol. Zzp’ers en uitzendkrachten hebben een zwakke positie op de arbeidsmarkt. De macht is verschoven naar de bedrijven. Dat leidt tot een lagere loongroei. En het gaat niet alleen om lonen, ook de publieke voorzieningen zijn achtergebleven.”