PARAMARIBO – Suriname staat met de ontdekking van grote aardolievoorraden voor de kust aan de vooravond van een ingrijpende ontwikkeling in zijn mijnbouwsector. Het Amerikaanse Apache heeft in januari en april de vondst van twee belangrijke olie- en gasbronnen bekendgemaakt. Momenteel wordt een derde proefboorput aangelegd en de resultaten worden eind juli verwacht.

Intussen richt ook een ander Amerikaan­s bedrijf, Kosmos Energy, zich op exploraties in Surinames diepzeegebied. Anticiperend op technische arbeiders die in de toekomst nodig zullen zijn, worden – in samenwerking met lokale onderwijsinstellingen – verschillende programma’s uitgevoerd. “We weten dat als de olie- en gasindustrie zich in Suriname ontwikkelt, we meer gekwalificeerd personeel nodig hebben. Daarom heeft Kosmos in een vroeg stadium gewerkt aan het opbouwen van capaciteit en het leveren van apparatuur aan alle niveaus van technisch onderwijs om zich voor te bereiden”, zegt Mike Resomardono, manager Externe Relaties bij Kosmos Energy, tegen de Ware Tijd. Het gaat om lager technisch niveau, Natin, Polytechnic College en Adek.

Hij voegt eraan toe dat de maatschappij ook een goede relatie heeft met het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Staatsolie, die namens de staat aardolieconcessies verstrekt aan geïnteresseerde bedrijven. De afgelopen periode is steun verleend aan het ministerie van Financiën dat eraan heeft meegewerkt dat Suriname lid van het Eiti is geworden. Eiti is de wereldwijde standaard voor goed beheer van olie, gas en minerale hulpbronnen. Het beoogt de belangrijkste governancekwesties in de winningssectoren aan te pakken.