De innovatieve kunstenaar Harry Pinas, wil met zijn unieke producten, die hij uit Surinaams hout vervaardigt, Suriname op de wereldkaart zetten. De kunstenaar, bracht op 6 oktober 2020 een bezoek aan Minister Saskia Walden van het Ministerie van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (Min EZ) en bood de Minister een van zijn kunstwerken aan, namelijk een uit Letterhout vervaardigde haarkam. Dit is een voorbeeld van een in Suriname vervaardigd product, dat exportwaarde heeft. “ Ik denk internationaal”, zegt kunstenaar Pinas en hij wenst hiermee een voorbeeld te stellen van al het geen verloren gaat, wanneer rondhout, als grondstof zonder verdere verwerking, wordt geëxporteerd.

De kunstenaar wenst hogere standaarden te stellen voor kunst gemaakt uit hout vanuit de Surinaamse bos. Daarbij wenst hij jongeren ook op te leiden in het vervaardigen van exclusieve Surinaamse producten, die kunnen worden geëxporteerd. Hij ziet het bezoek aan het Ministerie van EZ als een opendeur tot exportmogelijkheden.Minister Walden, die zeer ingenomen is met de innovatieve gedachte van dhr. Pinas en met zijn focus op exporteren, benadrukte dat de houtexploitatie in Suriname verder ontwikkeld dient te worden tot het vervaardigen van eindproducten gevraagd op de exportmarkt.

Eindproducten met een hoge exportwaarde, leveren ondernemers, en zo ook ons land, hogere inkomsten. Nagegaan moet worden welke investeringen en technologie benodigd zijn voor een hogere productiecapaciteit waarbij op efficiënte wijze voldaan kan worden aan de standaarden gesteld op lucratieve exportmarkten. Zodoende kunnen ook kunstenaars als de heer Harry Pinas en degenen die hij wenst op te leiden genoegzaam inkomsten vanuit Surinaams kunst genereren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *