De Inter-American Development Bank (IDB) zegt Suriname 570 miljoen US dollar toe voor de komende drie jaar. Zoals de IDB aangeeft, is te verwachten dat Suriname in 2021 reeds 150 miljoen US dollar (3,2 miljard Surinaamse dollar) tegemoet kan zien.

Suriname voert al enige tijd gesprekken met de IDB. Het bereiken van een Staff Level Agreement met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft de deur geopend om met de IDB en de Wereldbank concreet over een ondersteuningspakket te praten. Met de IDB zijn de gesprekken zeer vlot verlopen en recent heeft de IDB in een brief aan minister Achaibersing van Financiën en Planning haar intenties bekendgemaakt. De middelen van 570 miljoen US dollar (omgerekend 12 miljard Surinaamse dollar) zijn bedoeld om Suriname te ondersteunen met het herstel en de hervorming van de economie.

De IDB geeft in een formele brief aan dat Suriname op 500 miljoen US dollar kan rekenen, nadat het IMF het programma voor Suriname heeft goedgekeurd. Die goedkeuring wordt in september verwacht. Het bedrag van 500 miljoen US dollar is opgesplitst in een deel van 450 miljoen US dollar voor een PBP-programma van 3 jaar, met een eerste uitkering van 100 miljoen US dollar in 2021. PBP staat voor Programmatic Policy-Based Loans, dat wil zeggen een lening die gekoppeld is aan een programma voor hervormingen en institutionele versterking. In dit geval gaat het om het Herstelplan en het IMF-programma. Het ander deel van 50 miljoen US dollar betreft een speciale ontwikkelingslening (Special Development Loan), wat een vorm van begrotingssteun is en bedoeld voor 2021.

Naast de ondersteuning van de IDB die vrijkomt nadat het IMF in september het Suriname-programma heeft goedgekeurd, stelt de IDB los daarvan nog 70 miljoen US dollar beschikbaar voor ondersteuning aan drie nieuwe programma’s. Deze zijn het Sociaal Vangnet ten behoeve van kwetsbare groepen (30 miljoen US dollar), een programma ter verduurzaming van de overheidsfinanciën ten behoeve van economische ontwikkeling (30 miljoen US dollar) en een programma ter afstemming van de arbeidsmarkt op de vraag van nieuwe industrieën zoals olie en gas (10 miljoen US dollar).

De IDB geeft verder aan dat er hard en goed is samengewerkt met het Surinaamse team, waardoor de middelen vrij snel beschikbaar kunnen komen. De ondersteuning van de IDB komt dus naast de toezegging van het IMF van 690 miljoen US dollar (14,6 miljard Surinaamse dollar) voor de periode 2021-2023. Verwacht wordt dat de Wereldbank binnenkort net als de IDB concreet haar ondersteuning aan Suriname kenbaar zal maken.

Het Ministerie van Financiën en Planning heeft met genoegen kennis genomen van de ondersteuning van de IDB. De steun zal goed gebruikt worden in het kader van de uitvoering van het Herstelplan.