De regering van Guyana heeft een strategie uitgezet om een belangrijke hub te worden in de energiecorridor van Suriname, Guyana en Brazilië. Het tot stand brengen van een regionale energiecorridor zal de energie-infrastructuur van Guyana verbinden met Suriname, Frans-Guyana en Noord-Brazilië.

“De strategie van Guyana is om een belangrijke speler te worden in de energiecorridor van Brazilië, Guyana en Suriname”, zei de Guyanese president, Irfaan Ali, zaterdag tijdens de inaugurele Virtuele Diaspora Conferentie.

Recente koolwaterstofvondsten in de Suriname-Guyana-bekken omvatten aanzienlijke potentiele gasreserves, waardoor de belangstelling voor de hub is toegenomen. Guyana is van plan om gas uit het Liza-veld naar de kust te transporteren ter vervanging van de huidige door olie aangedreven elektriciteitscentrales. De Guyanese regering werkt ook aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie ter ondersteuning van haar voornemen om een schonere combinatie van energiebronnen te hebben. In het kader van de energiecorridor zouden de betrokken landen kunnen samenwerken om energie te delen op basis van een gezamenlijk inzicht in hun behoeften en hun leveringscapaciteit. “Onze eigen lokale vraag en de spin-off van onze eigen investeringen die meer export zullen zien, eisen een grotere logistieke planning.

Er zijn later dit jaar meetings gepland tussen Suriname, Guyana en Brazilië om de energiecorridor verder te bespreken. “Zoals u weet, vindt er in Suriname ook veel ontwikkeling plaats in de olie- en gassector. Wij moeten kijken wat de uiteindelijke output zal zijn en wat het betekent voor de bevoorrading van Noord-Brazilië en Frans-Guyana”, aldus Ali. “Onze energiemix zou dus breed en veelomvattend zijn buiten onze grenzen.”

De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) heeft in 2016 en 2017 basisonderzoeken en haalbaarheidsstudies uitgevoerd genaamd de “Arco Norte Electrical Interconnection”. De belangrijkste voordelen van een dergelijk project is dat het een goedkopere opwekking voor alle betrokken landen zou zijn; mogelijk lagere elektriciteitsprijzen voor consumenten in Guyana en Suriname; een verzekerde toevoer; minder uitstoot van kooldioxide en exportopbrengsten.