parelhuis_02

Het Parelhuis 

De Virtuele Handelsmissie “adopteert” het Parelhuis.  

Het Parelhuis is een kindertehuis in Paramaribo voor kinderen met HIV. Het doel van HET PARELHUIS is HIV besmette jonge kinderen op te vangen waarvan de familie niet zelf de verzorging op zich kan nemen. 

Het Parelhuis wil deze vaak verstoten kinderen een echt thuis bieden, waar veiligheid, zich geaccepteerd en geborgen voelen, centraal staan. De kwaliteit van het leven is hier belangrijker dan de lengte van het leven. 

Het tehuis biedt een thuis aan ongeveer 15 kinderen in alle leeftijden van 1-20 jaar.  

Middels donaties van welwillenden kan het tehuis blijven bestaan aangezien overheids subsidies reeds lang zijn stopgezet door de Surinaamse overheid.  

De organisatie van de Virtuele Handelsmissie heeft daarom gemeend om maandelijks de kinderen in het zonnetje te zetten middels voor ons kleine maar voor hen grote verwennerijen, zoals pizza’s, burgers, frietjes etc. Zaken die kinderen lekker vinden, maar die deze kids veelal moeten ontberen omdat het geld gewoonweg ontbreekt voor deze extra’s.  

Ook willen wij ernaar toe werken dat we middels donaties vanuit onze omzetten en van u wellicht structureel van betekenis kunnen zijn bij het onderhoud van het tehuis zodat het voor de kinderen en veilig en schoon en prettig thuis blijft.  

Lees meer over het Parelhuis op hun Facebook page  

https://www.facebook.com/Parelhuis/ 

Wilt u doneren? Neem dan contact met ons op. Wij sturen u een tikkie waarbij u zelf uw donatie bedrag kunt aangeven. Woont u in Suriname? Dan sturen wij u onze rekeningnummers. De donaties en giften worden geregeld door de Lead 2 Inspire Foundation waar Ruth Sinkeler (organisator van de Virtuele Handelsmissie) voorzitter van is.

Nieuwsbrief

Stuur je mail naar ons zodat we je onze nieuwsbrief kunnen sturen.