James Scriven, CEO IDB Invest & Eblein Frangie, CEO Finabank

IDB Invest herbevestigt haar samenwerking met Finabank en breidt de totale bestaande faciliteit uit tot een bedrag van US$ 8 miljoen. IDB voorziet Finabank in een reeks financiële producten, waaronder kredietfaciliteiten en kredietbrieven, voor haar klanten in Suriname, voor de import en export van diensten en producten. Dit kan Finabank doen door garanties die IDB verstrekt en door gebruik te maken van het uitgebreide internationale netwerk van IDB Invest.

Na een serie gedegen onderzoeken c.q. due diligence, heeft IDB Invest besloten om de samenwerking met Finabank uit te breiden vanwege, de positieve ervaringen van de afgelopen jaren, de stevige financiële soliditeit en de sterke corporate governance structuur en compliance. Finabank krijgt hierdoor verdere toegang tot de internationale kapitaalmarkt voor het aantrekken van investeerders, garandeert het internationaal betalingsverkeer door haar netwerk van correspondent banken verder te verstevigen en waar nodig uit te bereiden. Voorts wordt Finabank in de gelegenheid gesteld om een milieu- en sociaal managementsysteem te ontwikkelen en haar AML/CFT programma te versterken, meldt de bank.

De ondertekening van het samenwerkingscontract heeft vandaag plaatsgevonden via een virtuele ‘Signing Ceremony’ door James Scriven, CEO van IDB Invest en Eblein Frangie, CEO van Finabank. Sinds 2017 hebben Finabank en IDB Invest een samenwerking waarbij IDB Invest de groei van Finabank in het zakelijke segment stimuleert. De verdere investering van IDB Invest in Finabank is een logische vervolgstap op het geboekte succes van Finabank in deSurinaamse markt.
Finabank zegt trots te zijn op de samenwerking met IDB Invest, omdat er door IDB Invest hoge eisen gesteld worden aan een investeringsmogelijkheid alvorens zij overgaat tot investering. De investering in Finabank, door een gezaghebbend internationaal instituut zoals IDB Invest, is een bevestiging van de solide positie die Finabank heeft in de Surinaamse en internationale gemeenschap. Finabank en IDB Invest zijn zich ervan bewust dat een investering in Finabank ondanks deze moeilijke tijden voor Suriname en vanwege de COVID-19 pandemie wereldwijd, een extra positieve stempel drukt op de samenwerking en bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van Finabank en Suriname.