ABOP-volksvertegenwoordiger van het district Paramaribo, Edgar Sampie, pleit voor het instellen van een Jongeren-kabinet. Dit haalde hij aan tijdens de behandeling van de Wet staatsbegroting 2020, die gisteren is vervolgd in De Nationale Assemblee.

Sampie legde uit, dat het Jongeren-kabinet niets anders is dan een platform waar afgevaardigden van jongerenorganisaties, buurtorganisaties, sociale organisaties en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) vraagstukken over jongeren bespreken en hun bevindingen delen met de regering ten behoeve van het jongerenbeleid en te nemen besluiten door de regering.

Volgens de voormalige jeugdvertegenwoordiger zal dit ervoor zorgen dat jongerenorganisaties en andere organisaties die zich dagelijks bezighouden met jongerenvraagstukken en dus tot de puntjes weten waarmee de jongeren te kampen hebben, ook hun bijdrage terugzien in de te nemen besluiten. De besluiten zullen dus breed gedragen zijn. Dit zal dienen als ondersteuning voor het Nationaal Jeugdinstituut (NJI) dat nu aan het wankelen is.

“Voorzitter, ik ben product van het Nationaal Jeugdparlement. Ik ben gegroeid uit een systeem van jarenlange mismanagement, wanbeleid, corruptie en vriendjespolitiek binnen het Nationaal Jeugdinstituut,” gaf Sampie aan. Hij doet daarom een beroep op de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken om het totale jeugdinstituut op de operatietafel te plaatsen en om alles eraan te doen dit instituut weer gezond te maken tot een instituut waar jongeren ongeacht politieke kleur of achtergrond, de kans krijgen om hun leiderschapskwaliteiten verder te ontwikkelen.

De parlementariër is ook de mening toegedaan, dat vanuit de samenleving het Jeugdparlement en het Jeugdinstituut, als een njan patu gezien worden, terwijl dat vroeger anders was. “Het imago van het Jeugdparlement is totaal geschaad en kan nu heel moeilijk hersteld worden.”

Sampie gelooft daarom dat het idee van een Jongeren-kabinet een werkbare is, omdat ngo’s en jongerenorganisaties niet meer weg te denken zijn, wanneer het gaat om jeugdbeleid en jongerenwerk. Sampie is ervan overtuigd, dat door het betrekken van de organisaties zij gemotiveerd zullen zijn en met veel energie hun bijdrage zullen blijven leveren aan de vorming en ontwikkeling van de jongeren in alle hoeken in Suriname.