Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning, ambassadeur Karen Lynn Williams van de VS, president Chandrikapersad Santokhi, Adam Boehler (CEO van Development Finance Corporation), minister Albert Ramdin en James McCament (Deputy Under Secretary van Homeland Security).

PARAMARIBO – De Amerikaanse delegatie die dinsdag in Paramaribo vertoefde, zegt zowel met de regering als het bedrijfsleven vruchtbare gesprekken te hebben gevoerd over mogelijkheden om investering in Suriname te financieren. “Het is de eerste keer dat zes Amerikaanse overheidsinstellingen tegelijk op missie zijn in Suriname. Dit is historisch en het benadrukt hoe serieus de Verenigde Staten (VS) de betrekkingen met Suriname neemt”, zegt delegatieleider Michael Boehler in een exclusief interview met de Ware Tijd. Boehler is algemeen directeur van de US International Development Finance Corporation (DFC), de ontwikkelingsbank van de VS.

De DFC-topman zegt dat president Chandrikapersad Santokhi vanaf zijn aantreden heeft gezegd in zijn beleid de nadruk te willen leggen op de particuliere sector en transparantie. “Dat willen we belonen door te focussen op particulier marktkapitaal”, zegt Boehler. Hij voegt er ook aan toe dat de VS ondersteunt bij het streven monetaire steun bij het IMF te krijgen.

DFC is voorts geïnteresseerd in projecten van het klein- en middelgroot bedrijf, die nieuwe banen kunnen scheppen. In de energiesector ziet DFC ook mogelijkheden voor investeringen in Suriname. De stroomprijs voor plattelandsgebieden en het binnenland moet omlaag. “Deze gebieden moeten goedkopere energie krijgen, want de kosten per kilowattuur zijn te hoog. Met groene energie kan dat omlaag gebracht worden”, zegt hij.

Ook op het gebied van landbouw, industriële productie en infrastructuur, ziet Boehler mogelijheden voor samenwerking. Tijdens de gesprekken is ook de bouw van de brug tussen Suriname en Guyana en financieringsmogelijkheden daarvoor aan de orde gekomen.

DFC-directeur tevens adviseur, Sabrina Teichman, noemt het overleg dat met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het bankwezen is gevoerd “zeer positief”. “We hebben gesproken over de financiële producten die we kunnen aanbieden, waaronder investeringen. De verschillende gebieden waarop we nadruk hebben gelegd zijn onder andere investeringen en het zorgen voor liquiditeit voor de markt”, zegt ze. Maar ook over andere samenwerkingsmogelijkheden is gesproken, want DFC biedt ook technische assistentie en hulp bij capaciteitsopbouw- en vergroting.

Door de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) is tijdens het onderhoud bezorgdheid uitgesproken over de enorme schuldenlast van de overheid die zwaar drukt op de economie. Gevraagd is of dit Suriname niet te onaantrekkelijk maakt voor het binnenhalen van investeringskapitaal. De DFC- delegatie zegt uit de besprekingen met de regering de indruk te hebben dat ze serieus bezig is de fiscale problemen geleidelijk aan, aan te pakken, Dat alleen zal maken dat investeren in het land aantrekkelijk wordt.