Suriname en Nederland gaan intensief samenwerken op militair gebied. De ministers van Defensie Krishna Mathoera en Anna Bijleveld-Schouten van Nederland, hebben hiertoe een intentieverklaring getekend. Het gaat in eerste instantie om het opleiden van militairen en kadervorming van officieren. Bijleveld is niet met lege handen gekomen. Ze heeft de muziekinstrumenten geschonken aan de militaire kapel. Haast al de instrumenten van het Surinaamse kapel zijn aan vervanging toe, gaf Mathoera aan.

De documenten zijn vrijdag op het ministerie van Defensie getekend. Mathoera en Bijleveld geven aan dat de militaire relatie veel dieper gaat dan “gezamenlijke trainingen en opleidingen”. Nederland zou bijvoorbeeld kunnen helpen bij de Kustwacht. Mathoera merkt op dat de Surinaamse overheid van plan is om de Kustwacht van Binnenlandse Zaken terugbrengen bij Defensie. Nederland heeft ervaring met een soortgelijk ‘issue’  toen het 4 jaar geleden het budget van de Kustwacht Caribisch Gebied, ook van Binnenlandse Zaken naar Defensie heeft verplaatst.

Nederland en Suriname doen er ook goed aan om te werken op het gebied van ‘intelligence’ delen de ministers mee. “Informatie is voor een krijgsmacht enorm van belang in deze tijd,” benadrukt Bijleveld. “Een van de dreigingen bijvoorbeeld is fake news, informatie die anders wordt gebruikt. Dan zijn er nog de cyberdreigingen die op ons afkomen. Dan is het van belang om op basis van inlichtingen en informatie op te treden. Dat is een van de kernpunten van de Nederlandse Defensie visie naar 2035. Dat we informatie gestuurd moeten staan en hoog technologischer moeten gaan werken. Ik denk dat we in de samenwerking ook wat kunnen bieden.”

Jungletrainingen zijn onderdeel van een internationale gewoonte bij bevriende naties, geven de ministers aan. “We verkennen de mogelijkheden om de jungletrainingen weer in Suriname te doen,” geeft Bijleveld aan. “Voor ons in Nederland is dat van belang. Het gaat om wederzijdse samenwerking. Suriname heeft hier wat te bieden voor Nederland. En wij hebben omgekeerd wat te bieden aan Suriname in kadertrainingen, in opleidingen, et cetera. Dat kunnen wij gezamenlijk heel goed doen.”

Het hangt van Suriname af of de jungletrainingen nog doorgaan. Minister Mathoera deelt mee dat een overeenkomst van 2008 die de jungletrainingen mogelijk moet maken, nooit is uitgevoerd. Maar het is ondertussen herzien en naar de president gezonden. Het stuk moet nog door de Raad van Ministers, de Staatsraad en De Nationale Assemblee, geeft ze aan. In de overeenkomst van 2008 is al uitgestippeld onder welke voorwaarden de jungle trainingen mogen plaatsvinden.