De avondklok is vanaf maandag met een uur opgeschoven mede met het oog op de herstart van middag- en avondscholen. Het uitgaansverbod geldt van 21.00 tot 5.00 uur. De grens via de lucht is uitsluitend geopend voor rechtstreeks (commercieel) personenverkeer uit Nederland, waarbij 10 dagen verplichte zelfquarantaine geldt. Vluchten naar het binnenland worden hervat op basis van de protocollen en na doorlichting van de luchthaven Zorg en Hoop. Diverse andere maatregelen die al eerder genomen waren, blijven van kracht. Dit heeft president Chan Santokhi zojuist bekendgemaakt in zijn televisietoespraak. 

“Volk van Suriname, goedendag,
Het moment is weer aangebroken om de geldende regels met betrekking tot Covid-19 met te u delen. Wij hebben ons als natie ingezet om het tij te doen keren. Dankzij de effectieve maatregelen en de handhaving daarop, is het aantal besmettingen enorm gedaald. De bezettingsgraad in de ziekenhuizen en de intensive care vertoont eveneens een sterke daling. Met genoegen zeg ik dus ook deze keer dank, aan elke Surinamer die zich nationalistisch heeft opgesteld. Met uw gedrag zorgt u ervoor dat er steeds betere tijden komen.


Wij zijn er echter nog lang niet. Derhalve roep ik eenieder weer op: Houd u zich aan de regels! De cijfers zeggen ons namelijk dat we nog lang niet de gewenste omstandigheid hebben. Ik moet mededelen dat er een kleine uitbraak in Apoera was. Er zijn tijdig en adequaat isolatie- en quarantainemaatregelen getroffen. Hierdoor is de uitbraak inmiddels gemitigeerd. De situatie daar is voorlopig onder controle en de missie van artsen volgt de situatie op de voet.


De afgelopen 2 weken stonden in het licht van implementatie van protocollen voor de diverse sectoren. Er is strikt toezicht op handhaving van deze protocollen. Controle vindt dagelijks plaats. Tot nog toe is geen enkele onderneming in de positie gekomen om direct te sluiten. Maar de nodige aanmaningen worden wel gegeven. Er zal niet worden geschroomd om tot sluiting over te gaan indien daar aanleiding toe is. Wij bedanken alle sectoren voor hun getoonde wil en inzet om dit nieuwe normaal veilig en dragelijk te houden. 


Intussen wordt door het Outbreak Management Team doorgewerkt aan de totstandkoming van protocollen. De protocollen voor scholen, internaten, crèches en kinderdagverblijven, alsmede die van lijkbewassing zijn afgerond. Deze protocollen zijn allemaal te vinden op de website van het BOG. Wij bereiden ons voor op de opening van de scholen. Daaromtrent is er een veelheid aan informatie die noopt tot bijzondere aandacht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *