PARAMARIBO – Als de randvoorwaarden in place zijn kan ananasproductie volgens Wensly Perea, directeur van Amea Cashew & Pineapple Industries, de tweede deviezenverdiener worden binnen de landbouwsector. Die verwachting sprak hij uit in gesprek met de Communicatiedienst Suriname in verband met de internationale ananasdag zondag. 

Perea zegt dat onder meer productiearealen moeten worden opgeschaald en dat de kwaliteit moet worden verbeterd. Daarbij moet gebruik worden gemaakt van externe kennis om de productie te vergroten, waarbij teeltechnieken volgens internationale standaarden moeten worden toegepast.

Amea Cashew & Pineapple Industries, die in aanmerking is gekomen voor een zogeheten matching grant, plant twaalf hectare ananas per jaar en heeft een maandelijkse productie tussen de 2,5 en drie ton. Perea exporteert naar Frans-Gyuana, maar kan voorlopig niet in de behoefte voorzien.

Om de ananasproductie tot volledige wasdom te brengen zegt de directeur dat de overheid zal moeten inkomen. De boeren zouden titel op hun grond moeten krijgen en financiële middelen moeten beleidsmatig naar de sector worden aangestuurd. De ananasboeren zullen daardoor toegang hebben tot goedkoop kapitaal om hun productie te stimuleren.

De regering moet daarnaast de conditie scheppen dat er meststoffen tegen het nultarief worden ingevoerd en dat de kennis dichterbij de ananasboeren wordt gebracht. Perea zegt dat een trainingcentra specifiek voor ananasboeren gewenst is, zodat de telers steeds worden bijgeschoold.

Omdat het buitenland veel verder is met de ananasteelt, zouden buitenlandse deskundigen moeten worden aangetrokken om de boeren te trainen en hen de juiste teeltmethoden bij te brengen. “Als je kwalitatieve ananas wil produceren om zo deviezen te genereren, dan zal je bekend moeten zijn met de teelmethode volgens internationale standaarden.”

Amea Cashew & Pineapple werkt zelf met consultants uit Cosa Rica, die continu bezig zijn het project te begeleiden. Zijn bedrijf werkt nu aan de certificering. In 2025 wil Perea helemaal gereed zijn voor zowel de lokale als buitelandse markt, waarbij het eigen product kan worden verkocht én geëxporteerd.