Albert Ramdin, geboren in Suriname, studeerde sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit te Amsterdam en specialiseerde zich in de sociaal-economische problemen van kleine landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Na te zijn afgestudeerd, werkte hij vanaf 1987 voor de remigratie organisatie “Terug Naar Suriname” (TENASU). In 1991 werd Ramdin directeur van HIMOS, een Hindoestaanse stichting voor ontwikkelingssamenwerking.

In 1993 keerde hij terug naar Suriname en heeft gewerkt als adviseur van de toenmalige Minister van Handel en Industrie. In 1995 werd hij marketingmanager bij  de fabriek British American Tobacco in Suriname.

In 1997 startte Ramdin zijn diplomatieke carrière en werd in 1997 tot Ambassadeur benoemd als de Permanente Vertegenwoordiger van Suriname bij de OAS en als niet-residerend Ambassadeur van Suriname voor Costa Rica.

In 1999 werd hij Assistent Secretaris-Generaal voor buitenlandse betrekkingen en gemeenschapsrelaties bij Caricom. In deze functie coördineerde hij de voorbereidingen voor de Derde Top van de Amerika’s die in april 2001 te Quebec werd gehouden. 

Per 1 september 2001 werd hij Adviseur van de Secretaris-Generaal van de OAS, Cesar Gaviria. In zijn nieuwe functie hield hij zich met name bezig met de ontwikkeling van het Caribisch gebied en met de herstructurering van de OAS. 

In 2004 werd hij per 1 september benoemd tot Ambassadeur in Algemene Dienst en Speciale Adviseur van de Surinaamse Regering inzake vraagstukken betreffende het Westelijk Halfrond.

Op 7 juni 2005 werd Ramdin, als kandidaat van de Republiek Suriname gekozen tot Assistent Secretaris-Generaal van de OAS en heeft twee periodes (tot 2015) in deze functie gediend. Nadien heeft Ramdin na terugkeer naar Suriname ook gewerkt als Sr Directeur Externe Betrekkingen bij het Newmont Suriname.

Op 16 juli 2020 werd Albert Ramdin beëdigd tot Minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking in het kabinet Santokhi-Brunswijk. 

Suriname heeft thans het voorzitterschap van het CARIFORUM en derhalve fungeert vanaf 21 juni Ramdin in zijn hoedanigheid als  Minister als de Voorzitter van CARIFORUM, een groep van landen in de Caribische regio (CARICOM, Cuba en Dominikaanse Republiek), die de onderhandelingen voert met de Europese Gemeenschap (EPA).