Migranten moeten betere begeleiding krijgen op de arbeidsmarkt, vinden adviesorganisaties Centraal Planbureau (CPB) en Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Door onder meer anoniem solliciteren en asielmigranten eerder toegang te geven tot de arbeidsmarkt, kan de positie van niet-westerse allochtonen worden verbeterd.

Migranten met een niet-westerse achtergrond hebben al geruime tijd een achterstand op de arbeidsmarkt. Van deze groep werkt 61 procent, terwijl van de personen zonder migratieachtergrond 69 procent een baan heeft. Volgens het CPB en SCP, allebei adviesorgaan van het kabinet, dreigt de coronacrisis dit verschil te vergroten.

Beide organisaties pleiten dan ook voor diverse maatregelen om de achterstand van niet-westerse allochtonen te verkleinen. Zo moeten migranten betere begeleiding krijgen als ze op zoek gaan naar werk.

“In Nederland krijgen asielmigranten pas ondersteuning richting de arbeidsmarkt nadat ze statushouder zijn geworden. Vervolgens moeten ze grotendeels zelf de weg vinden naar taalonderwijs en werk. Het loont om deze groep eerder toegang tot de arbeidsmarkt te geven en meer begeleiding te bieden.”